Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.

 2. Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego a wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności.

 4. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 5. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

 6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 7. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupujacego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Sprzedającego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 8. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 9. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 10. Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

 12. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego określa Polityka Prywatności.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce oraz akceptujesz regulamin naszego sklepu.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć